Kosmos

Aslı Smith, Atlas için, Harran yöresindeki antik Mezopotamya motifleri ve Sogmatar’ın yedi gezegen – yedi tanrı pagan kültüründen ilham alan Kosmos keçe kilim koleksiyonunu tasarladı.

Ay ve Bilgelik Kilimi, Ay tanrısı Sin'den esinleniyor ve toprak ananın döllenme mitosunu, ölümü ve yeniden doğumu anlatıyor. Yıldızlar ve Şans kilimi tanrıca İştar’ı, Mezopotamya paganizminde göksel varlıklara yüklenen tanrısal gücü ve bu gücün yeryüzüyle etkileşimini anlatıyor. Güneş ve Bereket Kilimi ise çok güçlü ve yaratıcı bir gök figürü olan güneş tanrısı Şamaş ve onun evrensel bereketini anlatıyor.

Ay ve Bilgelik Kilimi
Yıldızlar ve Şans Kilimi
Güneş ve Bereket Kilimi