Mırra by DAY Studio

Doğanberk Demir ve Yeşim Eröktem tarafından kurulan DAY Studio, atlas koleksiyonu için Harran’da 8.000 yıl öncesine dayanan bilimsel, mimari öğretileri ve kadim zanaat kültürünü modern çağın üretim araçları olan üç boyutlu modelleme, 3D printing gibi yöntemlerlerle birleştirmek üzerine bir yaklaşım geliştirdi.

 

DAY Studio, Harran’da geometri ve gök bilimi üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulguların mimari alanda uygulamalarını referans alarak, atlas koleksiyonu için ‘Eclipse’ isimli bir servis takımı tasarladı. Eclipse, ay tutulmasının farklı evrelerinden referans alıyor ve bölgedeki çok kültürlülüğü farklı renklerle ifade ediyor.

 

DAY Studio’nun atlas için tasarlamış olduğu ikinci set; Harran ile özdeşleşen Kümbet evlerin mimari formundan referansla bugüne 3 farklı boyutta ve renkte uyarlanan ‘Mırra’ isimli kahve fincanlarından oluşuyor.