Sin, Şamas - Begüm Cana Özgür

Tasarımın sosyal dönüşümdeki gücünden yola çıkan tasarımcı, Atlas için geliştirdiği tasarımlarda özel bir ustalık gerektirmeden, her yaş grubundan ihtiyaç sahibi insanların üretime katkı sağlayabileceği süreçler üzerine odaklandı.

 

Begüm Cana Özgür, atlas için keçe toplardan oluşan bir seperatör tasarımı geliştirdi. Harran’da, Pagan kültürün bir yansıması olarak, üzerlik tohumlarının mekanı temizlediğine ve kötü enerjilerden koruduğuna inanılıyor. İpe dizilmiş üzerlik tohumu süslemelerinden referans alarak tasarladığı keçe seperatör ile bu inanç objesini mekansal ölçekte yeniden yorumluyor. Elde yapılan keçe topların ipe dizilmesiyle üretilen ürün, ihtiyacı olan herkesi üretimine davet eden bir üretim süreciyle beraber tasarlandı.

 

Harran’daki gezen kültünden ilham alarak, üç parçadan oluşan duvar dokumaları koleksiyonu tasarladı. Ahşap kasnaklarda elde dokunan bu parçalar, Ay Tanrısı Sin; Ay Tanrısı’nın oğlu Şamas ve kızı Venüs’e ithaf edildi.